en pl
BIATEL SA

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłościowej BIATEL S.A. w Warszawie zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika BIATEL S.A. w Warszawie

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 PUpN należy dokonać z podaniem sygnatury akt VIII G. Up. 7/13 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sędziego komisarza BIATEL S.A. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie na adres:

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, Sędzia Komisarz Paweł Hempel.

W terminie do 04 września 2013r.

Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom art. 239-240 PUpN.

 

Sławomir Łuka 
syndyk 

 

 

 

BIATEL SA
w upadłości likwidacyjnej
 

adres do korespondencji

Biuro syndyka:

ul. Ciołkowskiego 2/2A
15-245 Białystok
tel. +48 85 74 59 978
fax +48 85 74 59 901

Siedziba w Warszawie:

Atrium International
Aleja Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

 

www.biatel.com.pl
biatel@biatel.com.pl

NIP: 542-00-03-893
REGON: 050208552
KRS: 0000021787
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 25 850 500,00 zł
Kapitał zakładowy wpłacony: 25 850 500,00 zł
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN – N 18001:2004
AQAP 2110:2009
Koncesje MSWiA

Warszawa Białystok

Wersja do druku